atık su hedefine ulaşıldı


2022 yılı sonuna kadar arıtılmış atık suların yeniden kullanılması hedefine yılın ilk yarısında ulaşılmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranı hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar sonuç veriyor. 2022’nin ilk yarısından itibaren yılsonu hedefi aşılmış ve arıtılmış atık suyun yeniden kullanım oranı yüzde 4,2’ye ulaşmıştır. Hedef, arıtılmış atık suyun yeniden kullanım oranını 2023’te yüzde 5’e ve 2030’da yüzde 15’e çıkarmaktır.

Türkiye’nin yakın gelecekte küresel iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık, gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak aşırı su tüketimine bağlı olarak yüzey su kaynaklarının azalması nedeniyle su kıtlığı yaşayacak ülkeler arasında yer alacağı tahmin edilmektedir. ve yeraltı su rezervlerindeki azalma ve kirlilikten kaynaklanan sorunlar. Bu nedenlerle atık suların geri kazanımı ve kullanımının önemi artarak devam etmektedir.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 283 milyon metreküp arıtılmış atıksu yeniden kullanılmaktadır.