Asgari ücretin ne kadarını enerjiye harcıyoruz?


Asgari ücretin enerji payı merak ediliyordu. Artışların ardından asgari ücretin önemli bir bölümünün sabit elektrik ve doğalgaza gittiği tahmin ediliyor. Konu netleşti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bir ailenin aylık ortalama enerji faturasının asgari ücrete oranı olarak 2002’de yüzde 45,7’den 2022’de yüzde 13,9’a düştüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan infografikte, 2002-2022 döneminde enerji harcamalarının asgari ücret içindeki payına ilişkin karşılaştırmalı veriler yer aldı.

Bu dönemde elektrik ve doğalgaz tüketim fiyatının asgari ücretin yüzde 45,7’sinden yüzde 13,9’una düştüğüne dikkati çekerek, şu bilgilere yer verildi:

“2002 yılında net asgari ücret 164,6 lira, 200 kilovat saat elektrik tüketimi 33,1 lira, bu tüketimin asgari ücret içindeki payı yüzde 20,1, 100 metreküp doğalgazın payı 42,1 lira, bunların toplam elektrik tüketimindeki payı ise yüzde 20,1. asgari ücret yüzde 25,6 2022 yılında net asgari ücret 5.000 500 lira, 200 kilovat saat elektrik tüketimi 289,1 lira, asgari ücretten payı yüzde 5,3, 100 metreküp doğalgazın payı 472 lira, asgari ücret yüzde 8.6.

Türkiye ise Avrupa’da doğalgazı en ucuza kullanan ülkeler arasında yer alıyor.

Doğal gaz fiyatları ile kişi başına düşen gelir arasındaki ilişkiye bakıldığında Türkiye en çok dikkat çeken para birimlerinden biridir. 100 metreküp asgari ücret olan aylık gaz fiyatının en düşük olduğu ülke yüzde 9,31 ile Türkiye. Bulgaristan’da bu oran %39,51’dir.

Hanehalkı Enerji Fiyat Endeksi (HEPI) verilerine göre Türkiye, Avrupa başkentlerinin metreküp başına en ucuz gazı tüketiyor. Ankara’da apartmanlarda metreküp doğalgaz fiyatı 4,68 lira (0,2647 euro), kullanılan en pahalı doğalgaz ise 53,63 lira (3,01 euro) Hollanda’da.

İngiltere’de yaşayan haneler metreküp doğalgaz başına 35 lira (1,96 euro), Berlinliler 32,6 lira (1,83 euro) ödüyor.

Zagreb’de yaşayanlar ise en düşük fiyatı 9,89 lira (0,56 euro) ödüyor. Komşu ülkelerden Yunanistan’ın başkenti Atina, Bulgaristan’ın Sofya kentinde metreküp başına 32.51 lira (1.82 $) ve metreküp başına 25.9 lira (1.45 $) alıyor.