ABD karbon yasası tanıtıldı


CO2 düzenlemesine ilişkin ABD sınır yasası Kongre’ye sunuldu.

Avrupa Birliği tarafından uygulanmak üzere hazırlanan Sınır Karbon Tüzüğü’ne benzer bir yasa tasarısı olan “Temiz Rekabet Yasası” ABD Kongresi’ne sunuldu. AB versiyonuna göre, Amerikan şirketlerinin dünya pazarındaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen yasa tasarısı, sadece ithalatçılara değil, yerel üreticilere de CO2 vergisi getiriyor. Başlangıçta, planlanan CO2 ücreti, her yıl enflasyon tutarının yüzde 5’i oranında artırılacak olan, ton emisyon başına 55 ABD Doları tutarında bir ücret olacak.

2024 yılına kadar uygulanması beklenen yasa tasarısı, emisyon yoğun petrokimya, demir ve çelik gibi 11 iş sektörünü kapsıyor. 2026’dan itibaren vergilendirme, 226 kilo veya daha fazla CO2 yoğun hammadde içeren ithal ürünlere genişletilecek. 2028’den itibaren minimum hammadde miktarı 85 kilograma düşürülecek. Yasa yürürlüğe girdiğinde, toplanan fonların yüzde 75’i kapsanan sektörler için karbonsuzlaştırma hibelerine harcanacak. Kalan yüzde 25, gelişmekte olan ülkelerin karbondan arındırılmasına yardımcı olmak için kullanılacak.