AB ülkelerine IMF bütçe açığı uyarısı


IMF, Avrupa Birliği’nin (AB) mali kurallarını güncellemesi gerektiğini ve yüksek borcu olan ülkelerin mali açıklarını birkaç yıla kadar azaltmaları gerektiğini bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), “AB Mali Çerçevesinin Reformu – Mali Kuralların ve Kurumların Güçlendirilmesi” başlıklı raporunu yayınladı.

Raporda, AB’nin mevcut mali kurallarının mali açıkları sınırlamada bir miktar etkisi olsa da, parasal birlik istikrarını tehdit eden ve kırılganlık oluşturan mali açıkları ve borç oranlarını engellemediği belirtiliyor.

Raporda, AB mali çerçevesinin mali riskleri kontrol etme ve üretimi istikrara kavuşturma konusunda başarısız bir geçmişi olduğu hatırlatıldı: “AB mali çerçevesinin reforme edilmesi gerekiyor.” ifadesi kullanıldı.

Raporda, finansal çerçevenin yeterli istikrar araçları sağlamadığı, düşük reel faiz oranlarının Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika araçlarını zorladığı ve bu nedenle enflasyon hedefine ulaşılamadığı tespit edildi.

Avro bölgesinde makroekonomik şokları hafifletmek için bir istikrar aracı oluşturmanın önemine dikkat çekerek, bunun Covid-19 gibi ani ekonomik şoklara karşı koruma sağlayabileceği ve iklim değişikliğiyle mücadele girişimlerine fon sağlanmasına yardımcı olabileceği bildirildi.

Raporda, kamu borcu yüksek olan AB ülkelerinin bütçelerini 3 ila 5 yıl arasında dengelemesinin önemi vurgulandı.

AB kurallarına göre, üye devletlerin bütçe açıkları normal koşullarda GSYİH’lerinin yüzde 3’ünü ve kamu borçları GSYİH’lerinin yüzde 60’ını geçmemelidir. Bu sınırın aşılması durumunda alınacak önlemler AB Komisyonu’na bildirilmeli ve etkin bir şekilde mücadele edilmelidir.

Ancak AB üyesi ülkeler salgın nedeniyle kuralları askıya alma kararı alarak bütçe açıklarını ve kamu harcamalarını hızla artırdı.

EN YÜKSEK BORÇ/GSYİH ORANI YUNANİSTAN’DA

AB ülkeleri arasında en yüksek olan ülkeler yüzde 189,3 ile Yunanistan, yüzde 152,6 ile İtalya, yüzde 127 ile Portekiz, yüzde 117,7 ile İspanya, yüzde 114,4 ile Fransa ve yüzde 107,9 ile Belçika Kamu borcunun GSYİH’ye oranı.