AB ülkeleri, asgari ücretle ilgili yeni kurallar getiren yasayı onayladı


Avrupa Birliği üye ülkeleri asgari ücreti düzenleyen yasayı onayladı. Yeni yasaya göre asgari ücretler net kriterlere göre belirlenmeli ve güncellenmelidir. Toplu pazarlık da teşvik edilir.

Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, asgari ücretleri insana yakışır bir yaşam standardına izin verecek düzeye yükseltmek için mevzuat hazırladı.

Avrupa Konseyi, asgari ücretleri yeniden düzenleyecek yasanın üye ülkeler tarafından onaylandığını açıkladı. Buna göre, asgari ücretin belirlenmesi üye devletlerin meselesi olmaya devam etmektedir.

Yasal asgari ücretlerin yeterliliği için prosedürler oluşturulmuştur.

Asgari ücretli ülkeler bu ücretleri net kriterlere göre belirlemeli ve güncellemeli ve uygulanan asgari ücretlerin işçilerin insana yakışır koşullarda yaşaması için yeterli olması sağlanmaktadır.

Yasal asgari ücretin en az iki yılda bir güncellenmesi gerekirken, otomatik endeksleme mekanizması uygulayan ülkeler en az 4 yılda bir güncelleme yapıyor.

2 YILLIK GEÇİŞ SÜRECİNDEN SONRA ETKİN OLACAK

Toplu ücret sözleşmeleri teşvik edilir ve genişletilir.

Toplu sözleşmenin işçilerin yüzde 80’inden azının ücretlerini sabitlediği ülkelerde toplu pazarlığın kullanımını yaygınlaştırmak için eylem planları geliştiriliyor.

Eylem planları, toplu pazarlık kapsamını kademeli olarak artırmak için net bir zaman çizelgesi ve özel önlemler içerecektir.

Daha önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan yeni kurallar, AB’nin Resmi Gazetesinde yayınlandıktan sonra iki yıllık bir geçiş döneminden sonra yürürlüğe girecek.

27 AB üye devletinin 21’i asgari ücrete sahiptir.

Danimarka, İtalya, Kıbrıs Rum yönetimi, Avusturya, Finlandiya ve İsveç’te ücretler toplu pazarlık sonucu belirlenmektedir.