AB gaz tanklarını dolduruyor


Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Rusya krizine gaz depolayarak çözüm buldu. Yaklaşık 113 milyar metreküp doğalgaz depolama tesislerinin kullanımı yüzde 80’in üzerinde olmasına rağmen, Rusya’dan elektriğin kesildiği kış aylarında bunun yeterli olmayacağı tahmin ediliyor.

Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğalgaz tüketen AB ülkeleri, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’dan doğalgaz akışında olası bir kesintiye karşı, yaklaşan kış gelmeden enerji güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Geçen yıl doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40’ını Rusya’dan alan AB, üye ülkelerdeki yeraltı gaz depolama tesislerinin savaşın başladığı kış aylarına kadar doldurulmasını zorunlu kılan yasal düzenlemeler hazırladı.

Bu kapsamda gaz tanklarında bu yılın 1 Kasım tarihine kadar yüzde 80, sonraki yıllarda yüzde 90 doluluk oranına ulaşılmasına karar verildi.

AA’nın AB Konseyi muhabirinin derlediği bilgilere ve Gas Infrastructure Europe’dan alınan verilere göre, AB ülkelerinde yeraltı doğalgaz depolama tesislerinin kullanım oranı bugüne kadar yüzde 80’i aştı. AB böylece depolama hedefine planlanandan 2 ay önce ulaştı.

AB doğal gaz depolama bolluğu yüksek seviyelere ulaşmış olsa da, bunun kış aylarında tüketimi karşılamaya yetmeyeceği öngörülmektedir.

27 AB Üye Devletinden 18’i doğal gaz depolama tesislerine sahiptir. En büyük gaz depolama kapasitesi, Avrupa’nın baskın ekonomisi olan Almanya’dadır. Alman doğalgaz depolama tesislerinin toplam kapasitesi 25,1 milyar metreküptür.

Bu ülkeyi 20,2 milyar metreküp ile İtalya, 14,7 milyar metreküp ile Hollanda, 13,2 milyar metreküp ile Fransa, 9,8 milyar metreküp ile Avusturya ve 6,9 ​​milyar metreküp ile Macaristan takip ediyor. Ayrıca Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, İspanya, Hırvatistan, Polonya ve Romanya gibi ülkeler de bazı doğalgaz depolama kapasitelerine sahiptir.

Avrupa’daki toplam gaz depolama kapasitesi 113 milyar metreküp civarındadır. Şu anda AB depolarındaki gaz miktarı 91,1 milyar metreküp olarak belirlendi.

AB ülkeleri, yıllık 400 milyar metreküp olan doğal gaz ihtiyacının ancak dörtte birini depolayabiliyor.

Almanya’nın yıllık yaklaşık 90 milyar metreküp gaz tüketimi, depolama kapasitesinin üç katına tekabül ediyor.

İtalya’nın 71 milyar metreküplük gaz tüketimi, depolama kapasitesini üç kattan fazla aşıyor.

Benzer şekilde, Fransa’da 40 milyar metreküp ve Hollanda’da 44 milyar metreküp gaz tüketimi, depolamalarını üç katından fazla aşıyor.

Rusya’dan gelen arzın kısıtlanması veya kesintiye uğraması durumunda, özellikle tüketimin yüksek olduğu kış aylarında Avrupa’nın ekonomik açıdan en güçlü ülkelerinin depolarındaki gazın hızla tükenmesi beklenebilir.

AB, Rusya’dan doğal gaz akışının kesilmesi durumunda bir acil durum planı hazırladı.

Planın bir parçası olarak, tüm üye ülkeleri gaz tüketimini yüzde 15 oranında azaltmaya çağırdı.

Böylece AB ülkelerinin yılda 45 milyar metreküpten daha az gaz tüketmesi bekleniyor. Bu durumda bile AB’nin yıllık gaz tüketiminin 355 milyar metreküp olacağı tahmin ediliyor. Tüketimdeki düşüşe rağmen Rusya’dan gaz sevkiyatı yapılamazsa, Avrupa’nın depoları ve gelecekteki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatları tüketimi karşılayamayabilir.

Avrupa’daki enerji krizinin boyutu, AB ülkelerinin doğalgaz tüketimini ne kadar azaltabildiğini, kış aylarının ne kadar soğuk geçtiğini, Rusya’dan ne kadar gaz tedarik edildiğini ve gaz depolarının ne kadar dolu olduğunu ortaya koyacaktır.