AB, asgari ücretle ilgili yeni kurallar getiriyor


AB ülkeleri, yaşam maliyetini dikkate alarak asgari ücret belirlemelidir. Yeni kurallar, Avrupa Konseyi tarafından onaylandıktan sonra iki yıllık bir geçiş döneminden sonra yürürlüğe girecek.

Avrupa Parlamentosu (AP), asgari ücretleri Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde insana yakışır bir yaşam standardı sağlayacak bir düzeye yükseltmek için önerilen yasayı onayladı.

Strasbourg’da toplanan AP Genel Kurulu, AB ülkelerinde asgari ücretleri düzenleyen yasal düzenlemeyi görüştü.

Milletvekilleri, toplu sözleşmelerin daha iyi bilinmesini ve asgari ücretin artırılmasını amaçlayan yasayı 505 lehte, 92 aleyhte ve 44 çekimser oyla onayladı.

Yasaya göre, asgari ücretlerin belirlenmesi Üye Devletlerin sorumluluğunda kalacaktır.

Üye Devletler, yaşam maliyetini ve daha geniş ücret düzeyini dikkate alarak ulusal asgari ücretleri belirlemelidir. Uygulanan asgari ücretlerin, çalışanların insana yakışır bir yaşam sürmelerine yetecek düzeyde olması sağlanır.

Ülkelerde asgari ücretin yeterliliği değerlendirilir.

Nitelikleri değerlendirmek için gerçek fiyatlarla mal ve hizmetler içeren bir alışveriş sepeti kullanılabilir. Toplu pazarlık yoluyla ücret belirleme teşvik edilmektedir.

UYGULAMA EYLEM PLANI HAZIRLANDI

Toplu sözleşmenin işçilerin yüzde 80’inden azının ücretlerini sabitlediği ülkelerde toplu pazarlığın kullanımını yaygınlaştırmak için eylem planları geliştiriliyor.

AB ülkeleri, kötüye kullanım amaçlı taşeronluk, serbest meslek ve kayıt dışı fazla mesaiyi sıkı bir şekilde kontrol edecek ve yaptırım uygulayacaktır.

Ücretlerin yalnızca toplu sözleşmelerle belirlendiği AB ülkeleri bu kurallardan muaftır.

Yeni kurallar, Avrupa Konseyi tarafından onaylandıktan sonra iki yıllık bir geçiş döneminden sonra yürürlüğe girecek. 27 AB üye devletinin 21’i asgari ücrete sahiptir.

Danimarka, İtalya, Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Avusturya, Finlandiya ve İsveç’te ücretler toplu pazarlık sonucu belirlenmektedir.